Styret - Borgenoldis

Gå til innhold

Styret

Admin
Styret i Borgen Oldis består av 4 medlemmer.
Oppgavefordeling pr. 20.03.2022

Sissel Lillehagen – Styreleder
Styrets kontakt mot dirigent
Styrets kontakt mot musikkutvalg
Styrets kontakt mot konsertkomite
Høstseminaret
Passe på runde tall

Merete Sagård - Kasserer
Kontakt mot Korpsnett og forsikringer
Styrets kontakt mot turkomite
Innkjøp av kaffe, kaffefilter etc.

Inger I. Willoch - Styremedlem
Styrets kontakt i forbindelse med spilleoppdrag
Påmeldingslister spilleoppdrag
Referent styremøter

Ålaug Skahjem - Styremedlem
Hjemmeside inkl. terminliste og kakeliste/stativansvarlig
Styrets kontakt i forbindelse med spilleoppdrag
Påmeldingslister spilleoppdrag
Styrets kontakt med musikkutvalg
Styrets kontakt med konsertkomite
Høstseminaret
Passe på runde tall

Annet, ikke en del av styret:
Johnny Sarnes – Paradesjef
Oppstilling av korpset ifm marsjering
Marsjrekkefølge
Arvid Lunde - Webansvarlig
Hjemmeside (etter innspill fra styret)
Tilbake til innholdet