Styret - Borgenoldis

Gå til innhold

Styret

Admin
Styret i Borgen Oldis består av 4 medlemmer.
Oppgavefordeling pr. 27.03.2023

Inger Willoch - Styreleder
Kontakt facebook

Sølvi Wøien Roald - Kasserer
Styreweb
Korpsnett/Forsikringer
Kontakt mot turkomite
Innkjøp kaffe/kaffefilter

John Inge Sandvik - Styremedlem
Spilleoppdrag

Sissel Lillehagen - Styremedlem
Kontakt mot dirigent
Kontakt mot musikkutvalg
Kontakt mot konsert komite
Jubilanter runde tall
Kontakt hjemmeside

Annet, ikke en del av styret:
Johnny Sarnes – Paradesjef
Oppstilling av korpset ifm marsjering
Marsjrekkefølge

Arvid Lunde - Webansvarlig
Hjemmeside (etter innspill fra styret)
Tilbake til innholdet