Årsmøte 2024 - Borgenoldis

Gå til innhold

Årsmøte 2024

Admin > Årsmøter
Innkalling til Årsmøte 2024 Borgen Oldis
Mandag 11. mars  kl. 20:45 i  Vardåsen Kirke
 
Saksliste
 
1. Konstituering
 1.1 Godkjenning av innkalling
 1.2 Valg av møteleder
 1.3 Valg av referent
 1.4 Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
 
2.  Årsberetninger 2023
3.  Godkjenning av regnskap 2023
4.  Revisorberetning
5.  Budsjett 2024
6.  Innkomne forslag ; må være Styret i hende senest i løpet av torsdag 22.02
7.  Valg
 
Ettersendes:
·        Resultatregnskap
·        Budsjett
·        Valgkomiteens innstilling
·        Årsrapport komiteer og styret
·        Innkomne forslag
 
Med vennlig hilsen Styret
Tilbake til innholdet