Årsmøte 2023 - Borgenoldis

Gå til innhold

Årsmøte 2023

Admin > Årsmøter
Det innkalles til årsmøte mandag 13. mars  21:00 Vardåsen Kirke

Saksliste
  
1. Konstituering
 1.1 Godkjenning av innkalling
 1.2 Valg av møteleder
 1.3 Valg av referent
 1.4 Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
 
2.  Årsberetninger 2022
 
3.  Godkjenning av regnskap 2022
 
4.  Revisorberetning
 
5.  Budsjett 2023
 
6.  Innkomne forslag (må være styret i hende senest 27.02)

7.  Valg
 
Resultatregnskap og budsjett blir ettersendt.
Valgkomiteens innstilling og årsrapport komiteer blir også ettersendt.

Mvh Styret
Tilbake til innholdet