Årsmøte 2022 - Borgenoldis

Gå til innhold

Hovedmeny:

Årsmøte 2022

Admin > Årsmøter
Referat fra årsmøte

Tid: mandag den 14. mars 2022 kl. 21-22
Sted: Vardåsen kirke
Til stede: 25 medlemmer.

Sak 1: Konstituering
1.1 Innkallingen ble godkjent.
1.2 Trond W Nygren ble valgt til møteleder
1.3 Arvid Lunde ble valgt som referent
1.4 Wenche H. Løvø og Sølvi Wøien Roald
ble valgt til å medundertegne årsmøteprotokollen

Sak 2: Årsberetninger for 2021
Årsberetninger fra styret og komiteene ble godkjent.
Styret trykk her. Komiteer trykk her
Innleid Lyre tas med i materialforvalterens oversikt.

Sak 3: Regnskapet for 2021 ble godkjent. Trykk her
Sak 4: Revisorberetning - Revisor anbefalte godkjenning av regnskapet
Sak 5: Budsjett for 2022 ble tatt til etterretning. Trykk her
Styre bes vurdere markering av korpsets 35 års jubileum.

Sak 6: Innkomne forslag. Det forelå ingen innkomne forslag

Sak 7: Valg
Styremedlemmer velges for 2 år, mens komitemedlemmer og andre verv normalt
velges for 1 år. Valgkomiteens forslag ble vedtatt med følgende resultat:

Styret:
Sissel Lillehagen – 2 år
Inger I. Willoch – 2 år
Merete Sagård (ikke på valg)
Ålaug Skahjem (ikke på valg)

Note- og musikkutvalg:
Asgeir Drageset
Kristian Berg
Berit Høvik

Uniformsforvalter:
Christina Douglas

Materialforvalter:
Slagverkgruppa

Webansvarlig:
Arvid Lunde

Turkomite
Sidsel Baardsen
Marimette Rynning

Konsert- og festkomite:
Wenche H. Løvø
Ålaug Skahjem
Jonny Sarnes
Grethe Dyrbek

Revisorer:
Åse Eiterstraum
Asgeir Drageset

Valgkomite:
Åse Eiterstraum
Trond W. Nygren
Sølvi Wøien Roald

Asker 15. mars 2022
Arvid Lunde
Referent

Protokollen godkjennes
Asker 15. mars 2022

Wenche H. Løvø Sølvi Wøien Roald


PS. Etter årsmøtet ble resultatene av spørreundersøkelsen presentert.

 
 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen