Adresse & kontonr. - Borgenoldis

Gå til innhold

Adresse & kontonr.

Admin
Korpsets adresse
Borgen Oldis
co/Arvid Lunde
Trettestykket 34
1388 Borgen

Korpsets kontonummer
5136.11.29699
Kontingent 2. halvår 2022
Beløp:  kr. 1.600
Forfall: 15.09.2022

Tilbake til innholdet