28.08.2023 - Borgenoldis

Gå til innhold

28.08.2023

Admin > Medlemsmøter
Tilstede: 23 medlemmer
Møteleder: Inger Willoch
Referent: Merete Sagård

Sak 1: Repertoar
Styret foreslår at det settes opp et fast repertoar for både marsj- og konsertnoter. Dette vil gi  forutsigbarhet og gjøre det lettere å ta spilleoppdrag på kort varsel.
Det ble vedtatt at Musikkutvalget setter opp et repertoar som foreslått. Repertoaret må holdes  vedlike og endres etter behov. Legges ut på Hjemmesiden.

Sak 2: Eksterne spillinger i høst
Det er «Høstfest» i Asker sentrum lørdag 16. september, og det var mulighet for Borgen Oldis å spille  der. Håndsopprekning viste at vi ikke er spillbare.
Styret sjekker muligheten for å spille i sentrum en torsdag og / eller lørdag i løpet av høsten. Det kom  forslag om at vi bør spille foran Lancelot før «Torsdags-jazzen». Medlemmene er positive til dette.
Det blir ikke spilling på kirkens Julemarked 18. november, da dette er samme dag som Seminaret.

Sak 3: Øvelsene
Styret presiserer at øvelsene starter kl 19.00, og alle må være spilleklare da. De som kommer senere  pakker stille ut og setter seg uten å «forstyrre».
Noen må komme tidligere for å rigge og noen må rydde. Dette fungerer ganske greit.
Pausen er fra 20.15-20.30. Rydding av kjøkken gjøres etter øvelsen.
Det er enighet blant medlemmene om at vi må skjerpe oss når det gjelder prating og forstyrrelser  under øvelsene. Som hovedregel gjelder at når Tor Anders er klar så skal det ikke være noe mer  småsnakk eller andre forstyrrelser.
Styret loddet stemningen for å starte med gruppeøvelser igjen, men kanskje bare en runde pr.  gruppe. Det var delte meninger blant medlemmene om dette. Noen er for, noen synes det tar for  mye tid fra fellesøvelsene, noen foreslår at gruppeøvelser arrangeres av den enkelte gruppe uten  Thor Anders.
Det ble ikke besluttet noe når det gjelder gruppeøvelser. Styret diskuterer saken videre.
Det blir øvelse som vanlig på valgdagen 11. september

Sak 4: Status Nyttårskonsert og Seminar
Repertoar til nyttårskonserten er under utprøving.
Kolbjørn Vinje Svendsen skal synge sammen med oss på konserten.
Asker Kulturskole er kontaktet vedørende unge talenter og ballettdansere.
Vi skal ha med «forsterkninger» av eksterne musikanter, foreløpig bekreftet er Elise Gran (horn),  Beate Tellevik (klarinett) og Arvid Tangerud (trombone).
Seminar avholdes 18. og 19. november. Gruppeøvelser med instruktører på lørdag (privat som i fjor)  og fellesøvelse søndag på Borgen ungdomsskole. Nærmere informasjon om tidspunkter kommer  senere.
Ekstra øvelse i kirken onsdag 03. januar 2024.

Sak 5: Rydding i Notearkiv
Det er veldig fullt og rotete i Notearkivet. Styret har satt i gang med å planlegge ryddejobben. Planen  er at alle kopier blir kastet slik at det kun blir igjen originaler i arkivet.
Styret har besluttet at det kun er Styret og Musikkutvalg som skal hente noter i arkivet.
Det kom forslag fra medlemmene om å rydde på dugnad, men dette må organiseres.
Det ble foreslått å merke originalnoter med «rød O».
Det må også letes etter manglende partiturer, og etterhvert kan det bli aktuelt å sjekkes om noter  som mangler finnes i «hjemmearkivene».
Tilbake til innholdet