23.01.2023 - Borgenoldis

Gå til innhold

23.01.2023

Admin > Medlemsmøter
Referat fra medlemsmøte i Vardåsen kirke
Til stede: 23 medlemmer (av 27)
Møteleder: Sissel Lillehagen
Referent: Sølvi Wøien Roald          

Sak 1. Nyttårskonsert – oppsummering
Det ble solgt 197 billetter. Kommunen støttet oss med kr 20.000. Konserten ga et overskudd på kr 18.000. Beregnet besparelse ved å ha konserten på lørdag vs. søndag er ca 10.000, da lokalet leies en dag mindre.  
Det ble diskutert hvordan vi kan få flere til å komme på konsert. Er prisen for høy? Kan vi invitere mer aktuelle gjester som kan trekke mer publikum.

Sak 2. Nyttårskonsert 2024?
Det er ønske om å ha konsert igjen i 2024, men det ble satt noen betingelser. Det er ønske om supplement på f. eks trombone og horn, og på sårbare grupper. Vi skal diskuterer videre om det er ønskelig å invitere et gjestekorps.

Sak 3. Komiteer – oppgaver
Listen med oppgaver for de forskjellige komiteene oppdateres til årsmøtet.

Sak 4. Hvordan fungere øvelsene?
Det er ønske om mer «terping» og det er jevnt over for mye skravling. Vi skal være spilleklare til kl 19.00. Det er en stor fordel å få mail noen dager før øvelsen, slik at det er mulig å forberede seg.

Sak 5. Rydding arkiv
Det vil bli en dugnad, slik at oppgaven fordeles på alle. Dette kan gjøres hjemmefra. Noter skal «tynnes ut», og systematiseres i excel.

Sak 6. AFK
Kontrakten med Asker Fotball har løpt ut. Det er ønske fra oss om å heller spille på oppdrag.

Sak 7. Årsmøte dato
13. mars 2023

Sak 8. Status medlemmer  
Det er 26 aktive medlemmer og 1 permisjon grunnet sykdom.
Det ble foreslått at vi er mer på facebook. Det er forskjellig Asker-grupper hvor vi kan bli mer synlig.

Sak 9. Aktiviteter vår/sommer
Det er forventet at det kommer invitasjon til korpsstevne i Horten lørdag 10. juni.
Tilbake til innholdet