2022 - Borgenoldis

Gå til innhold

2022

Historien
Pga. pandemien og restriksjoner ble det ingen nyttårskonsert dette året. Det ble også lite spilleoppdrag resten av året.

17. mai- Full pakke

12. juni - Konsert ÅsenBlåsen

1.-3. juli - Sæby

25. sept - Asker Fotball
Tilbake til innholdet