15.01.2024 - Borgenoldis

Gå til innhold

15.01.2024

Admin > Medlemsmøter
Tilstede: 23 medlemmer
Møteleder: Inger Willoch
Referent: Merete Sagård

Sak 1:  Nyttårskonserten
Vi solgte 215 billetter og mottok støtte fra Asker kommune på kr 10.000,-
De fleste var godt fornøyd med årets konsert og var positive til repertoaret.  
Gode tilbakemeldinger på årets lys/sceneshow og bra at vi hadde med «støttespillere».  

Det kom noen innspill ;
 • være bedre forberedt slik at Generalprøve blir Generalprøve og ikke øvelse (trompetene var «utslitt» før konserten)
 • lite utfordrende repertoar for Tuba
 • savnet et pot-pourri
 • litt mye «gammel» musikk
 • savnet omtale i Budstikka
 • savnet «Froh und Heiter»
 • savnet gruppeøvelser i forkant av konserten
 • vurdere å utsette konserten en uke, kommer for tett etter nyttår
 • salen vi spiller i er for stor, vurdere Multisalen
 • vanskelig å selge 5 billetter
 • Gunnar har avtalt med lydfolkene at det blir trykket opp CD’er med opptak fra konserten

Det er flertall blant medlemmene for å ha konsert også neste år, forutsatt at vi har et repertoar vi behersker og at vi har med «støttespillere».

Sak 2: Øvelsene
De fleste synes øvelsene fungerer bra, og at Thor Anders gjør en god jobb, men vi må fortsatt skjerpe oss på å være stille. Repertoar legges ut på Hjemmesiden og alle tar med det som står der. Ønskelig med informasjon om hva vi skal fokusere på i forkant av hver øvelse. Styret følger opp det siste punktet med Thor Anders.  

Sak 3: Medlemskap «støttespillere»
Det er veldig positivt med «støttespillere», men det bør være forutsigbart for dirigent og medmusikanter. Styret jobber med et forslag til avtaler for musikanter som er med «av og til».

Sak 4: Årsmøte 2024
Årsmøte avholdes 11.03.2024 etter pausen
Valgkomiteen kommer med sin innstilling innen 20.02.2024
Rapporter fra komiteene leveres styret innen 15.02.2024

Sak 5: Rydding Notearkiv
Rydding i Notearkivet pågår. Kopier kastes, og originaler merkes. Nærmere informasjon om dette kommer senere.  

Sak 6: Åpen øvelse, 17. mai deltagelse eksterne
Det vil bli reklamert på Facebook om «åpen øvelse» 18.03.2024
Dette er et initiativ for å rekruttere flere medlemmer og invitere «støttespillere» til å være med å spille på 17. mai

Sak 7: Eksterne «spillinger»
Det er planlagt følgende «spillinger» denne våren;
 • Tur til Gjøvik 7-9 juni
 • 17. mai
Disse «spillingene» vurderes også;
 • Asker Kulturfestival (første uken i juni)
 • Spille i Asker sentrum / utenfor Lancelot (som i høst)

Sak 8: 17. mai deltagelse korpsets medlemmer
Hvor mange i korpset kan være med å marsjere 17. mai? Styret gjør en spørreundersøkelse på dette.
Vurdere om det kan være aktuelt å være med en kortere runde rundt Skaugum og eventuelt starte toget på Borgen ved Elgen.
Tilbake til innholdet